Stosowanie map myśli w nauczaniu i uczeniu się jest szczególnym formą robienia notatek, która wspiera kreatywne myślenie uczniów, zwiększa efektywność nauczania, przyspiesza naukę, a przede wszystkim rozwija umiejętności logicznego kojarzenia zagadnień.

Uczniowie klasy III b potrafią już tworzyć i korzystać z map myśli. Na zajęciach komputerowych uczyli się obsługi generatora map myśli. A oto efekty ich pracy.

Zobacz także:

Z ŻYCIA KLAS

Zapraszamy do śledzenia aktualnych wydarzeń w zakładce z życia klas.