Menu

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez SP 30

Język polski

opiekun – mgr K.Glanowska, mgr M.Kidoń, mgr M.Rubin-Lorek

Czytaj więcej >>

Koło Teatralno - Muzyczne

opiekun – mgr K.Gubernat, mgr A.Michalik, mgr K.Glanowska

Czytaj więcej >>

Wokalne

opiekun – mgr A.Michalik, mgr K.Gubernat

 

Język angielski

opiekun – mgr Joanna Arciszewska

Czytaj więcej >>

Krawieckie

opiekun – mgr Magdalena Dąbek

Czytaj więcej >>

Teatralne

dla kl.I - III / Archiwum

opiekun – mgr A.Michalik, mgr K.Gubernat

Geografia

opiekun – mgr Anna Omar

Czytaj więcej >>

Szkolne Koło Caritas

opiekun – s. Łucja (mgr Genowefa Grzyb), mgr Monika Rochowiak

Czytaj więcej >>

Historia

opiekun – mgr A.Karkowski

 

Historia

 

opiekun – mgr Ewa Kurak

Czytaj więcej >>

Przedmiotowe dla kl. IV - VIII

opiekunowie – nauczyciel przedmiotów

 

Sportowe

opiekun – mgr A.Muzyk

Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez podmioty zewnętrzne

Koszykówka - Radwansport

opiekun – mgr Grzegorz Radwan
Czytaj więcej >>

Music&More

Szkoła Muzyczna "Bravissimo"

opiekun – mgr Marta Salwarowska
Czytaj więcej >>

Capoeira

opiekun – mgr Julia Niewola-Staszkowska

Liberation

RoboTim – zajęcia z robotyki

MATCRAFT – nauka matematyki

Akademia 2R – zajęcia z piłki nożnej w SP 30

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i wspierające

Dydaktyczno-wyrównawcze
dla kl.I - III

opiekunowie – wychowawcy klas

Dydaktyczno-wyrównawcze dla kl.IV - VIII

opiekunowie – nauczyciele przedmiotów

Nauczanie języka polskiego
jako obcego

opiekun – mgr Mirela Rubin-Lorek