Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

  • zebrania z wychowawcami: 10 września, 28 stycznia, 13 maja
  • konsultacje: 8 października, 12 listopada, 10 grudnia, 11 marca, 15 kwietnia

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

  • rozpoczęcie roku: 1 września 2020
  • zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2020 – 3 stycznia 2021
  • ferie zimowe: 15 lutego – 28 lutego 2021
  • wiosenna przerwa świąteczna: 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021
  • dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14 października, 30 października, 24 maja, 25-27 maja (egzamin ósmoklasisty), 4 czerwca (piątek po Bożym Ciele), 23 czerwca (Dzień Sportu):, zakończenie roku: 25 czerwca 2021