Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

  • zebrania z wychowawcami: 2 września – klasy I, 9 września – klasy II – VIII, 9 grudnia, 7 kwietnia, 12 maja
  • konsultacje: 7 października, 4 listopada, 10 marca, 7 kwietnia – klasy I – VII

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

  • rozpoczęcie roku: 1 września 2021
  • zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2021 – 2 stycznia 2022
  • ferie zimowe: 17 stycznia – 30 stycznia 2022
  • wiosenna przerwa świąteczna: 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022
  • dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14 października, 12 listopada, 2 maja, 23 maja (dzień przed egzaminami ósmoklasisty), 24-26 maja (egzamin ósmoklasisty), 17 czerwca (piątek po Bożym Ciele), 22 czerwca (Dzień Sportu):, zakończenie roku: 24 czerwca 2022