Menu

Pedagog szkolny

Oferta pedagoga szkolnego

Zadaniem pedagoga szkolnego jest podejmowanie działań wychowawczych, profilaktycznych oraz organizacja i udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Pedagog szkolny oferuje różne formy wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli:

Pomoc uczniom w zakresie:

 • rozwiązywania problemów w nauce
 • udzielenia wsparcia dla osób mających trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami
 • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
 • pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach rodzinnych i losowych
 • rozwiązywania problemów osobistych
 • eliminowania napięć psychicznych, lękowych i zaburzeń zachowania m.in. agresja w szkole

Drogi Uczniu, Uczennico! 
Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy: 

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić,
 • napisz do pedagoga szkolnego e-mail:

Pomoc rodzicom uczniów w zakresie:

 • rozwiązywania problemów wychowawczych
 • pokonywania trudności szkolnych dzieci
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

Szanowni Rodzice!
Pedagog szkolny zaprasza do:

 • korzystania z indywidualnych porad i konsultacji,
 • kontaktu e-mail: pedagog.sp30@gmail.com.

Pomoc i wsparcie dla nauczycieli w zakresie:

 • rozwiązywania problemów dydaktyczno – wychowawczych,
 • realizacji zadań profilaktycznych i wychowawczych,
 • organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Kontakt

mgr Ewa Zarzycka – klasy 0-V

 •  wtorek 9.40 – 14.00
 • środa 8.40 – 13.40
 • piątek 8.30  

tel. 12 266-36-58

mgr Marta Skowronek – klasy VI – VIII

 • poniedziałek 9.00 – 12.00
 • środa 9.00 – 13.30
 • czwartek 9.00 – 11.30
 • piątek 9.00 – 10.00                                                                                         tel.782 – 746 – 500

 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną   nr 3

Poradnią współpracującą z naszą Szkołą jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 3 w Krakowie
ul. Konfederacka 18
12 266-19-50
ppp3krakow@gmail.com
 www.poradnia3.krakow.pl
Poradnia jest czynna: pn – pt w godz. 08.00-19.00