Oferta psychologa szkolnego:

– Wsparcie psychologiczne dla uczniów posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub inną potrzebę.

– Diagnozowanie przyczyn trudności uczniów w funkcjonowaniu szkolnym, emocjonalnym i społecznym.

– Wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach życiowych i codziennych.

– Wspieranie rodziców w trudzie wychowania swoich pociech – konsultacje dotyczące przyczyn problemów oraz metod wychowawczych.

– Rozwiązywanie problemów wychowawczych w klasach poprzez prowadzenie zajęć i warsztatów.

– Udzielanie pomocy nauczycielom w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

 Kontakt

mgr Katarzyna Loranc

Dyżur dla rodziców:

  • czwartek: 14.00 – 15.30 
ul. Konfederacka 12

12 266  36  58 , w. 16
 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną   nr 3

Poradnią współpracującą z naszą Szkołą jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 3 w Krakowie 
ul. Konfederacka 18 
12 266-19-50 
ppp3krakow@gmail.com 
 www.poradnia3.krakow.pl 
Poradnia jest czynna: pn – pt w godz. 08.00-19.00