OFERTA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 30 W KRAKOWIE 2020/2021

Na czym polega dojrzałość szkolna?

Dojrzałość szkolna – ankieta

Wszystkie SALE LEKCYJNE wyposażone są w nowoczesne tablice multimedialne,
nowe ławki i krzesła dostosowane do wzrostu uczniów.
Są to przestronne pomieszczenia z wydzielonym miejscem do zabawy i nauki.
W każdej klasie znajdują się półki, gdzie dzieci mogą zostawiać swoje zeszyty, podręczniki, materiały papiernicze.

„ENGLISH CLASSROOM” to klasa językowa, która została odnowiona i wyposażona
w nowoczesny sprzęt audiowizualny – tablicę interaktywną, która jest wykorzystywana
na zajęciach językowych w szczególności do nauki słownictwa,
wymowy i słuchania ze zrozumieniem.
Na zajęciach stosowane są materiały dydaktyczne w formie interaktywnych podręczników,
które ułatwiają uczniom przyswajanie materiału gramatycznego w nowoczesnej i przyjaznej dla nich formie językowej. Ponadto sala jest wyposażona w słowniki językowe
oraz dodatkowe materiały dydaktyczne do nauki słownictwa i gramatyki,
z których uczniowie mogą korzystać na bieżąco.
W sali tej odbywają się zajęcia językowe w grupach od 8 do maksymalnie 16 uczniów.
Na miłą i przyjazną atmosferę pracy wpływa również wystrój pomieszczenia, na którego ścianach zostały umieszczone tablice prezentujące osiągnięcia uczniów, plakaty,
mapy językowe oraz samodzielne prace w formie projektów.

W PRACOWNI INFORMATYCZNEJ znajdują się 22 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Wszystkie komputery pracujące jako stacje robocze mają jednakową konfigurację sprzętową. W sali znajduje się dodatkowo komputer nauczycielski wyposażony w głośniki, drukarkę laserowa, skaner i rzutnik. Stanowiska komputerowe wykorzystywane są do przeprowadzania lekcji informatyki, a także innych lekcji, podczas których potrzebna jest np. prezentacja multimedialna.

OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE – posiadamy dwa place zabaw dla młodszych dzieci położone po obu stronach szkoły.
Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne boisko do piłki nożnej
ze sztuczną nawierzchnią, bieżnię oraz boisko do koszykówki. 

ZAPEWNIAMY:

 • wykwalifikowaną kadrę
 • naukę w klasach integracyjnych i ogólnodostępnych
 • zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów wiodących oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów
 • udział w konkursach przedmiotowych : kuratoryjnych i ogólnopolskich oraz w zawodach sportowych
 • pracę w systemie jednozmianowym
 • opiekę świetlicy od 7.00 – 17.00, po zajęciach lekcyjnych dzieci z klas I, II, III- IV przebywają w oddzielnych salach.
 • dziesięciogodzinny Oddział Przedszkolny, bez konieczności korzystania ze świetlicy szkolnej
 • zajęcia adaptacyjne dla przyszłych pierwszoklasistów
 • dobre domowe obiady
 • dwa bezpieczne place zabaw
 • pełnowymiarową salę gimnastyczną
 • nowe boiska z bezpieczną nawierzchnią i bieżnią
 • opiekę psychologa, pedagoga i logopedy na terenie szkoły opiekę i pomoc pani pielęgniarki oraz opiekę stomatologiczną dzięki porozumieniu z firmą Specjal Dent Markiewicz- Deja SJ.
 • dostosowania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • sprzęt multimedialny w każdej sali lekcyjnej oraz nowoczesną bazę pomocy dydaktycznych
 • zajęcia pozalekcyjne w ramach współpracy z MDK Akademia Dziecka Tygrysek, Radwan Sport, Centrum Języków Obcych Liberation

W roku szkolnym 2020 / 2021 w klasach pierwszych prowadzone będą innowacje programowe.