OFERTA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 30 W KRAKOWIE

Wszystkie SALE LEKCYJNE wyposażone są w nowoczesne tablice multimedialne,
nowe ławki i krzesła dostosowane do wzrostu uczniów.
Są to przestronne pomieszczenia z wydzielonym miejscem do zabawy i nauki.
W każdej klasie znajdują się półki, gdzie dzieci mogą zostawiać swoje zeszyty, podręczniki, materiały papiernicze.

„ENGLISH CLASSROOM” to klasa językowa, która została odnowiona i wyposażona
w nowoczesny sprzęt audiowizualny – tablicę interaktywną, która jest wykorzystywana
na zajęciach językowych w szczególności do nauki słownictwa,
wymowy i słuchania ze zrozumieniem.
Na zajęciach stosowane są materiały dydaktyczne w formie interaktywnych podręczników,
które ułatwiają uczniom przyswajanie materiału gramatycznego w nowoczesnej i przyjaznej dla nich formie językowej. Ponadto sala jest wyposażona w słowniki językowe
oraz dodatkowe materiały dydaktyczne do nauki słownictwa i gramatyki,
z których uczniowie mogą korzystać na bieżąco.
W sali tej odbywają się zajęcia językowe w grupach od 8 do maksymalnie 16 uczniów.
Na miłą i przyjazną atmosferę pracy wpływa również wystrój pomieszczenia, na którego ścianach zostały umieszczone tablice prezentujące osiągnięcia uczniów, plakaty,
mapy językowe oraz samodzielne prace w formie projektów.

W PRACOWNI INFORMATYCZNEJ znajdują się 22 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Wszystkie komputery pracujące jako stacje robocze mają jednakową konfigurację sprzętową. W sali znajduje się dodatkowo komputer nauczycielski wyposażony w głośniki, drukarkę laserowa, skaner i rzutnik. Stanowiska komputerowe wykorzystywane są do przeprowadzania lekcji informatyki, a także innych lekcji, podczas których potrzebna jest np. prezentacja multimedialna.

OBIEKTY SPORTOWO-REKRACYJNE – posiadamy dwa place zabaw dla młodszych dzieci położone po obu stronach szkoły.
Od jesieni 2015 roku uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne boisko do piłki nożnej
ze sztuczną nawierzchnią, bieżnię oraz boisko do koszykówki. 

ZAPEWNIAMY:

 • wykwalifikowaną kadrę
 • naukę w klasach integracyjnych i ogólnodostępnych
 • zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów wiodących oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów
 • udział w konkursach przedmiotowych : kuratoryjnych i ogólnopolskich oraz w zawodach sportowych
 • pracę w systemie jednozmianowym
 • opiekę świetlicy od 7.00 – 17.00
 • dziesięciogodzinny Oddział Przedszkolny
 • zajęcia adaptacyjne dla przyszłych pierwszoklasistów
 • dobre domowe obiady
 • dwa bezpieczne place zabaw
 • pełnowymiarową salę gimnastyczną
 • nowe boiska z bezpieczną nawierzchnią i bieżnią
 • opiekę psychologa, pedagoga i logopedy na terenie szkoły
 • dostosowania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • sprzęt multimedialny w każdej sali lekcyjnej oraz nowoczesną bazę pomocy dydaktycznych
 • zajęcia pozalekcyjne w ramach współpracy z MDK Akademia Dziecka Tygrysek, Radwan Sport, Centrum Języków Obcych Liberation

W roku szkolnym 2019 / 2020 w klasach pierwszych prowadzone będą innowacje programowe  – innowacja artystyczna i programistyczna.