„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.”

Henry Ford

Powinniśmy wiedzieć, że:

 • samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły i każdy z was może wpływać na to, co się w niej dzieje;
 • możecie przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski, opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Aby nasz samorząd mógł działać sprawnie, wybraliście swoich przedstawicieli.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI KLAS VI – VIII:

Przewodnicząca – Małgorzata Porębska z klasy VII b

Zastępca Przewodniczącej – Oliwia Guła z klasy VI b

Zastępca Przewodniczącej – Martyna Ciężadło z klasy VII a

Wybór ten był genialny – dziewczyny są zaangażowane, szalone i pełne energii, lubią działać społecznie, szybko podejmują decyzje, łatwo nawiązują kontakty, a przede wszystkim budzą zaufanie.

Kilka słów o Małgosi…

Jestem kreatywną optymistką. Uwielbiam plastykę, muzykę i koszykówkę. Lubię pomagać innym, dlatego zgłosiłam się na przewodniczącą szkoły. Mam wiele pomysłów, które staram się jak najlepiej realizować. Każdego dnia przybywa ich coraz więcej. Razem z nauczycielami i uczniami tworzę wspaniałą i życzliwą atmosferę. Mam nadzieję, że cała społeczność szkolna jest zadowolona z mojej działalności. 

Kilka słów o Oliwce…

Jestem optymistką, która ma wiele przyjaciół w szkole i poza nią. Zawsze staram się patrzeć na świat pozytywnie. Moje zainteresowania to taniec i śpiew. Kocham zwierzęta – wszystkie. Uwielbiam organizować konkursy i zabawy.

ZEBRANIA

Przypominamy, że zebrania samorządu odbywają się w czwartki na przerwie obiadowej w sali nr 39.

Zapraszamy uczniów, którzy chcą urozmaicić już i tak ciężkie, szkolne życie.