Rada Rodziców zdecydowała o kontynuacji ubezpieczenia w firmie Inter Risk w roku szkolnym 2020/2021. Składka na ubezpieczenie wynosi 40 zł. Kwota ubezpieczenia wynosi 20 000 zł. Wpłaty należy dokonać do skarbnika z Rady Klasowej do 29 września 2020r.  Do wychowawcy klasy należy podać przez dziecko wypełniony druk informacji od rodzica do ubezpieczenia. 

Procedura zgłaszania szkód:

InterRisk kontakt: (22) 575 25 25 lub internetowe zgłoszenie szkody:

https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new

 

Ubezpieczenie EDU PLUS

Klauzula informacyjna InterRisk

Informacja o ubezpieczeniu

Druk informacji od rodzica do ubezpieczenia

Procedura zgłaszania szkód – wzór