Menu

Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE NNW 2023/2024

Ubezpieczenie
Compensa TU S.A. – ubezpieczenie szkolne V 184

Okres ubezpieczenia: od 01.09.2023 – 31.08.2024 r.

Polisa typu 184 nr 1046102

Dzieci ubezpieczone, które w trakcie ubezpieczenia zmieniają szkołę korzystają nadal z polisy w całym okresie ubezpieczeniowym tj. od 01.09.2023 do 31.08.2024 r.

UBEZPIECZENIE NNW 2021/2022

Compensa TU S.A.
 
Polisa typ 184 nr 01064229  508/000/00000/64584
 
Okres ubezpieczenia: od 01.09.2021 r. – 31.08.2022 r.
 
Likwidacja szkody, po zakończeniu leczenia: wchodzimy na https://zgloszenie.compensa.pl, następnie klikamy na osobę i później na NNW. Wypełniamy wszystko po kolei razem z wymaganymi załącznikami.
 
UBEZPIECZENIE NNW 2020/2021
 

Rada Rodziców zdecydowała o kontynuacji ubezpieczenia w firmie Inter Risk w roku szkolnym 2020/2021. Składka na ubezpieczenie wynosi 40 zł. Kwota ubezpieczenia wynosi 20 000 zł. Wpłaty należy dokonać do skarbnika z Rady Klasowej do 29 września 2020r.  Do wychowawcy klasy należy podać przez dziecko wypełniony druk informacji od rodzica do ubezpieczenia. 

Procedura zgłaszania szkód:

InterRisk kontakt: (22) 575 25 25 lub internetowe zgłoszenie szkody:

https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new

 

Ubezpieczenie EDU PLUS

Klauzula informacyjna InterRisk

Informacja o ubezpieczeniu

Druk informacji od rodzica do ubezpieczenia

Procedura zgłaszania szkód – wzór