Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej szkoły ubezpieczeni są ramach NNW w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Interrisk.

 

Nr polisy: seria EDU-A/P numer 068001

Suma ubezpieczenia NNW: 20.000 zł

Opcje dodatkowe w ramach ubezpieczenia:  

– naprawa i zwrot kosztów nabycia okularów, aparatów słuchowych i ortodontycznych uszkodzonych w wyniku NW

– oparzenia, odmrożenia w wyniku NW

– pobyt w szpitalu w wyniku NW (od 1 dnia)

– koszty leczenia w wyniku NW w tym rehabilitacja, leki

– „bólowe” – 0% uszczerbku na zdrowiu

– wyczynowe uprawianie sportu w ramach zakresu ubezpieczenia

 

Procedura zgłaszania szkód:

InterRisk Kontakt

(22) 575 25 25

lub internetowe zgłoszenie szkody:

https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new

Ubezpieczenie EDU PLUS

Klauzula informacyjna InterRisk