Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jacek Szarek

CZASOWE ZASTĘPSTWO NA STANOWISKU DYREKTORA SZKOŁY
mgr Jadwiga Koźmińska

WICEDYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Czepiel

Rada Szkoły

Nauczyciele

mgr Teresa Rokosz – przewodnicząca

mgr Krystyna Glanowska

mgr Dorota Kaja

mgr Kinga Szewczyk

Rodzice

p. Joanna Sadowska – Soból

p. Natalia Jaremko

p. Paweł Kunz

p. Marcin Waligóra

Rada Rodziców

przewodniczący – p. Joanna Sadowska-Soból 

zastępca przewodniczącego – p. Renata Gardoń-Kubacka 

zastępca przewodniczącego – p. Maciej Dragan 

sekretarz – p. Katarzyna Zielińska 

II sekretarz – p. Janusz Maniak 

skarbnik – p. Natalia Jaremko 

członek RR – p. Monika Matoga 

członek RR – p. Janusz Kościński 

Samorząd Uczniowski

KLAS VI – VIII

przewodnicząca – Małgorzata Porębska z klasy VII b

zastępca przewodniczącej – Oliwia Guła z klasy VI b

zastępca przewodniczącej – Martyna Ciężadło z klasy VII a