Menu

Rada Rodziców

Rada Rodziców

przewodniczący – p. Wojciech Kraszewski

wiceprzewodnicząca – p. Olga Janas

sekretarz – p. Katarzyna Zielińska 

sekretarz – p. Paulina Narecka 

skarbnik – p. Kamila Knopek

e-mail Rady Rodziców: rrsp30krakow@gmail.com