Menu

Sztandar szkoły

Sztandar Szkoły pochodzi z roku 1929. W czasie drugiej wojny światowej był ukrywany. W czasach stalinowskich (rok 1955) nadano szkole inny sztandar, a stary był przechowywany przez rodzinę Skodów. Powrócił na swoje miejsce do szkoły dopiero po przemianach ustrojowych (po 1980 r.) Niestety materiał z upływem czasu i na skutek ciągłego używania: rozkładania, składania i podwieszania uległ zniszczeniu. W wyniku podjętej akcji zostały zebrane pieniądze i sztandar oddano do renowacji. Od września 2011 roku używamy odnowionego sztandaru – zabezpieczonego w fachowy sposób przez konserwatora zabytków. 

 Sztandar jest używany podczas uroczystości takich jak: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Ślubowanie Pierwszoklasistów, Dzień Patrona, oraz podczas uroczystości państwowych. Towarzyszy społeczności szkolnej również w innych ważnych okolicznościach. W ostatnich latach były to: jubileusz 100-lecia Szkoły, apel po śmierci papieża Jana Pawła II, otwarcie nowej sali gimnastycznej, apel żałoby po katastrofie smoleńskiej oraz Marsz Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W naszej szkole przywiązujemy dużą wagę do kultywowania tradycji patriotycznych. Obchodzimy uroczyście święta państwowe, posiadamy ceremoniał pocztu sztandarowego.