Menu

Logopeda

Oferta logopedy szkolnego:

– diagnoza logopedyczna uczniów,

– prowadzenie zajęć, porad i konsultacji dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie stymulacji rozwoju mowy oraz eliminowania jej zaburzeń,

– prowadzenie terapii logopedycznej – indywidualnej, w małych grupach i grupowej w klasie „0”,

– wskazywanie przyczyn trudności oraz udzielanie wskazówek rodzicom i nauczycielom do pracy z dzieckiem,

– podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,

– wspieranie działań wychowawczych oraz profilaktycznych nauczycieli,

– w zależności od potrzeb współpraca ze specjalistami (foniatrą, audiologiem, laryngologiem, neurologiem, psychiatrą, ortodontą, stomatologiem) w zakresie diagnozy i oddziaływań terapeutycznych.

Kontakt:

mgr Kinga Skóra
 

Dyżur dla rodziców: 

  • środa 8.00 – 8.45 (budynek SP 30)