Matematyka i ja – kl. II a

W klasie II a od września 2019 r. realizowana jest przez p.Małgorzatę Gofroń innowacja pedagogiczna nosząca tytuł „Matematyka i ja”. Rozwijanie ciekawości matematycznej, logicznego myślenia, planowania, kreatywności to główne zalety pracy w ramach tej innowacji. Proponowane zaś  formy zajęć gwarantują aktywizowanie i zaangażowanie wszystkich dzieci. Uczniowie klasy drugiej nauczyli się już, jak gimnastykować swoją wyobraźnię i ćwiczyć koncentrację uwagi. W Muzeum Etnograficznym podczas gry ekonomicznej sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności na „Krakowskim targu” – próbowali płacić bez pieniędzy. Dzięki lekcji muzealnej „Matematyka na ludowo” uzyskali wiadomości na temat dawnych jednostek miar, ćwiczyli też ich przeliczanie.
W ramach projektu Uniwersytetu Dzieci „Matematyka z klasą” zrealizowaliśmy osiem scenariuszy:

  1. Jak uczyć się koncentracji uwagi?
  2. Jak gimnastykować swoją wyobraźnię?
  3.  Ile kalorii jest w diecie sportowca?
  4. Jak z trójkątów zaprojektować strój sportowca?
  5. Jak oszacować budżet lodowiska?
  6. Jak obliczyć trasę maratonu?
  7. Jakie bryły kryją się w stadionie?
  8. Jak obliczyć powierzchnię ringu?

W trakcie wszystkich lekcji uczniowie pracowali w grupach, samodzielnie rozwiązując problemy, gromadzili potrzebne materiały do lekcji, przeprowadzali wywiady z bliskimi w domu. Wykazali się dużą samodzielnością myślenia, świetną organizacją pracy, kreatywnością. Potrafili również krytycznie oceniać zajęcia. Lekcje udowodniły, że matematyka jest potrzebna na co dzień i w każdej dziedzinie życia. Różnorodność stosowanych metod sprawiła, że dzieci łatwiej przyswajają nowe wiadomości i umiejętności, są aktywne, potrafią uzasadniać swoje zdanie, podejmują dyskusje, same potrafią formułować problemy do rozwiązania. Zagadnienia uwzględnione w podstawie programowej zostały zrealizowane.  Do udziału w naszej zabawie zaprosiliśmy również rodzica, który uczył nas informatyki bez komputera, czyli podstaw programowania. Przed klasą jeszcze wiele wyzwań ponieważ zamierzamy kontynuować naszą innowację w klasie trzeciej.

Dyplom dla klasy II a