Menu

Innowacje pedagogiczne


Rok 2023/2024

 1. ,,Lekturki spod chmurki” – Ewa Mytnik klasa 2a, Dorota Kaja klasa 3a, Katarzyna Bil klasa 3b
 2. ,,Ocenianie kształtujące na języku hiszpańskim w klasie 7a” Kinga Suchoń
 3. ,,Język łaciński i kultura antyczna w otaczającym świecie” klasy 7 i 8, Agnieszka Stawny
 4. ,,Szacunek, asertywność, tolerancja” klasa 4a i 4b, Katarzyna Loranc
 5. ,,Śladami bohaterów bajek terapeutycznych- lepiej zrozumiesz siebie i innych” uczniowie świetlicy, Marta Skowronek
 6. ,,Historia przysłów” klasa 6b, uczniowie koła teatralnego, Ewa Kurak
 7. ,,Program InstaLing- skuteczna nauka słówek w nauczaniu języka angielskiego” uczniowie klas 4 – 8, Joanna Arciszewska
 8. ,,O historii w języku angielskim” klasa 6b, uczniowie koła teatralnego, Ewa Kurak
 9. ,,Tańcowała igła z nitką” klasa 1a, Magdalena Dąbek
 10. ,,Edukacja architektoniczna” klasy 4 – 8, Ewa Kaminska
 11. ,,Słówko tygodnia” klasa 7a, 8b, Marta Kidoń
 12. ,,Zajęcia manualne- rozwijanie małej motoryki” oddział 0, Małgorzata Sikora – Mikos

Rok 2022/2023

 1. Już od najmłodszych lat z angielskim za pan brat – klasy I – III
 2. Ze smokiem, Bartolinim podążamy śladem Profesora Gąbki – klasa III a
 3. Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki – klasy II a, II b, Ia
 4. Tańcowała igła z nitką – klasa III a
 5. Edukacja architektoniczna – zajęcia z uczniem zdolnym – klasy VII a, VII b
 6. Interaktywne opowiadania – klasa VI a
 7. O historii w języku angielskim
 8. Spółgłoski do przytulania. Poznawanie liter przez zmysły, wrażenia i zabawę – oddział 0.
 9. Europa i ja – klasy VI.

Rok 2021/ 2022

„Więcej niż teatr” dla klas I – VI

Innowacja ta jest konsekwencją długoletniej tradycji działalności teatralnej kultywowanej w naszej szkole. W ubiegłym roku nawiązaliśmy ścisłą współpracę ze Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży, a w roku bieżącym współpraca ta uzyskała kształt formalny.

Klasa I a

 • „CZYTAM z KLASĄ lekturki spod chmurki” – międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III / Edycja III
 • ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka” – ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie
 • „Młodzi odkrywcy” Przystanek natura. Zajęcia prowadzone przez SCKM
 • PSIA LEKCJA- program edukacyjny Stowarzyszenia  Zwierzęta Ludziom  o bezpieczeństwie dzieci i psów,
 • UNIWERSYTET DZIECI – ,,Ciekawskie pierwszaki. Jak poznawać świat w klasie?”
 • Innowacja z j. angielskiego
 • MOS Zachód – Doskonalenie i nauka jazdy na łyżwach

Klasa I b 

 • „CZYTAM z KLASĄ lekturki spod chmurki” – międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III / Edycja III
 • ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka” – to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie
 • „Młodzi odkrywcy” Przystanek natura. Zajęcia prowadzone przez SCKM
 • PSIA LEKCJA- program edukacyjny Stowarzyszenia  Zwierzęta Ludziom  o bezpieczeństwie dzieci i psów,
 • Miasto architektoniczno-plastyczno-konstrukcyjne – zajęcia prowadzone przez Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana ,
 • MOS Zachód – Doskonalenie i nauka jazdy na łyżwach

Klasa II a

 • ,,TAŃCOWAŁA IGŁA Z NITKĄ’’ / zajęcia krawieckie
 • MOS Zachód – Doskonalenie i nauka jazdy na łyżwach

Klasa II b

 • „CZYTAM z KLASĄ lekturki spod chmurki” – międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III / Edycja III
 • MOS Zachód – Doskonalenie i nauka jazdy na łyżwach

Klasa III a

 • ,,MŁODZI KREATYWNI”- innowacja artystyczna – Klub Odkrywców Krakowa
 • Studio Teatralne Młodych

Klasa III b

 • ,,KODUJEMY, BO UMIEMY” – innowacja informatyczna
 • ,,ZE SMOKIEM I BARTOLINIM PODĄŻAMY ŚLADEM PROFESORA GĄBKI” (autor innowacji M. Rubin – Lorek)

Klasy siódme

 •  Czy kejter lubi grule, a Szczecin leży nad Bałtykiem? Projekt interdyscyplinarny nt. bogactwa geograficznego i językowego Polski
 • Eko-szkoła 2021. Projekt ogólnopolski

Ponadto realizujemy projekty

 • BohaterON
 • Krokusy

Rok 2019/2020

,,Piękna nasza Polska cała. Legendy ziem polskich” – kl. V c

Innowacja pt. „Piękna nasza Polska cała. Legendy ziem polskich” wprowadzona od września 2019 r. jest odpowiedzią na potrzeby czytelnicze podopiecznych, a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego. Autorką programu jest p. Mirela Rubin – Lorek, nauczycielka języka polskiego.


Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole można zauważyć, że uczniom najbardziej brakuje zajęć czytelniczych, dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z języka polskiego było rozszerzenie oferty czytelniczej, związanej z historią i geografią współczesnej Polski, z uwzględnieniem ćwiczenia poznanych form pisarskich, dotyczących poznawanych tekstów kultury (teksty literackie, plastyczne, filmowe, muzyczne). Innowacja skierowana jest do uczniów klasy V C.

Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

 • wykorzystanie tekstów legend związanych z różnymi regionami historyczno-geograficznymi;
 • zapoznanie z kulturową różnorodnością Polski;
 • praca różnymi metodami i technikami – zarówno tradycyjnymi, jak multimedialnymi.

red. Mirela Rubin-Lorek


„Matematyka i ja” – kl. III a

Od września 2018 r. p. Małgorzata Gofroń wprowadziła w kl.II a innowację pedagogiczną „Matematyka i ja”. Obecnie jest ona kontynuowana w klasie trzeciej. Rozwijanie ciekawości matematycznej, logicznego myślenia, planowania, kreatywności to główne zalety pracy w ramach tej innowacji. Proponowane zaś  formy zajęć gwarantują aktywizowanie i zaangażowanie wszystkich dzieci. W roku szkolnym 2018/19 uczniowie klasy drugiej nauczyli się już, jak gimnastykować swoją wyobraźnię i ćwiczyć koncentrację uwagi. W Muzeum Etnograficznym podczas gry ekonomicznej sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności na „Krakowskim targu” – próbowali płacić bez pieniędzy. Dzięki lekcji muzealnej „Matematyka na ludowo” uzyskali wiadomości na temat dawnych jednostek miar, ćwiczyli też ich przeliczanie.
W ramach projektu Uniwersytetu Dzieci „Matematyka z klasą” zrealizowaliśmy osiem scenariuszy:

 1. Jak uczyć się koncentracji uwagi?
 2. Jak gimnastykować swoją wyobraźnię?
 3.  Ile kalorii jest w diecie sportowca?
 4. Jak z trójkątów zaprojektować strój sportowca?
 5. Jak oszacować budżet lodowiska?
 6. Jak obliczyć trasę maratonu?
 7. Jakie bryły kryją się w stadionie?
 8. Jak obliczyć powierzchnię ringu?

W trakcie wszystkich lekcji uczniowie pracowali w grupach, samodzielnie rozwiązując problemy, gromadzili materiały potrzebne do lekcji, przeprowadzali wywiady z bliskimi w domu. Wykazali się dużą samodzielnością myślenia, świetną organizacją pracy, kreatywnością. Potrafili również krytycznie oceniać zajęcia. Lekcje udowodniły, że matematyka jest potrzebna na co dzień i to w każdej dziedzinie życia. Różnorodność stosowanych metod sprawiła, że dzieci łatwiej przyswajają nowe wiadomości i umiejętności, są aktywne, potrafią uzasadniać swoje zdanie, podejmują dyskusje, same potrafią formułować problemy do rozwiązania. Zagadnienia uwzględnione w podstawie programowej zostały zrealizowane.  Do udziału w naszej zabawie zaprosiliśmy również rodzica, który uczył nas informatyki bez komputera, czyli podstaw programowania.

Przed klasą trzecią wiele nowych wyzwań, ponieważ kontynuujemy naszą innowację w roku szkolnym 2019/20.

Dyplom dla klasy II a

red. Małgorzata Gofroń