Solidarni z Narodem Ukrainy

Cała społeczność szkolna; rodzice, uczniowie, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni oraz dyrekcja solidaryzuje się w tym trudnym czasie z Narodem Ukraińskim. Zapewniamy nasze wsparcie i pomoc.

Więcej »