Prowadzący

mgr Joanna Arciszewska


O nas

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klasy 5 b. Celem zajęć jest uzupełnienie i utrwalenie wiadomości, nabycie wymaganych programem nauczania umiejętności oraz podtrzymanie ciekawości poznawczej prowadzącej do automotywacji oraz sukcesów w nauce.
Wszyscy uczniowie klasy V b uczestniczą przez cały rok w interaktywnym programie do szybkiej nauki słówek, dodatkowym efektem programu jest wdrażanie do systematyczności oraz ćwiczenie pamięci i koncentracji uwagi.