Prowadzący

mgr Anna Michalik, mgr Krystyna Gubernat

Termin/miejsce

W roku szkolnym 2020/21 zajęcia odbywają się w piątek (lekcja 6) w sali nr 9 (zajęcia teatralno-wokalne) oraz w środę (lekcja 1) w bibliotece (zajęcia wokalne dla solistów). Prowadzą je panie: Anna Michalik i Krystyna Gubernat. Uczestniczą uczniowie z klas czwartych oraz VII a. Gościnnie do grona opiekunów zajęć dołączyła p. Iwona Konieczkowska – aktorka Teatru Stu; ta współpraca otwiera nam wiele nowych możliwości – organizowana jest nowa grupa dla klasy pierwszej.


O nas

Zespół teatralny w naszej szkole działa od roku 1996; został założony p. Krystynę Glanowską oraz p. Krystynę Gubernat, które przez cały okres działalności współpracowały z  kolejnymi nauczycielami muzyki;  od wielu lat z p. Anną Michalik.

Od roku 2001/02 zajęcia prowadzone były w oparciu o program własny „Teatr w szkole IV-VI”. W latach 2006/07 oraz 2007/08 projekt został zakwalifikowany do realizacji w ramach „Rządowego programu wyrównywania szans”. Od roku 2012/13 nawiązaliśmy ścisłą współpracę ze świetlicą szkolną, włączając do naszej działalności dzieci młodsze i wzbogacając ofertę o regularne zajęcia muzyczne. Następstwem tego było stworzenie nowego programu własnego autorstwa Krystyny Gubernat, Krystyny Glanowskiej oraz Anny Michalik (w zakresie muzyki) „Teatr i Muzyka w szkole I-VI”. Z naszych doświadczeń powstał już pokaźny zbiór scenariuszy, część z nich została opublikowana w zbiorku „Scenariusze dla gimnazjum”; Toruń 2001, Wydaw. „Bea – Bleja” oraz „Scenariusze gimnazjum/liceum” t.2.

Uczniowie co roku biorą udział w teatralnych przeglądach międzyszkolnych oraz w konkursach recytatorskich; mają już na swoim koncie wiele sukcesów. Spektakle często prezentowane są rodzicom i innym zaproszonym gościom. Zespół organizuje także imprezy środowiskowe. Uczniowie pracują w grupie lub indywidualnie, przygotowując się do konkursów recytatorskich i wokalnych.

Wydarzenia 2020/21

Rozpoczęliśmy przygotowania do części artystycznej obchodów jubileuszu 120 – lecia powstania naszej szkoły. Będzie się ona składała ze spektaklu oraz koncertu. Spektakl przygotowujemy  jako wspólny projekt ze Staromiejskim Centrum Kultury (ul. Wietora), współpracujemy z p. Krystyną Przybyło, kierownikiem działu imprez,  reżyserem. Uroczysta gala i przedstawienie odbędą się w sali teatralnej SCKM. Jednocześnie prowadzimy przesłuchania do <Koncertu wspomnień> dedykowanego absolwentom naszej szkoły.
 

Skład zespołu w roku 2020/21

klasa VII – Kaja Kornajew, Maciej Liptak
klasa IV – Anna Dardzińska, Natalia Mazur, Barbara Szczechowicz, Gabriela Szot, Olga Matla, Katia Volkov, Nina Zajączkowska, Stanisław Ostrowski

W ramach zajęć  SCKM w projekcie uczestniczą: Serafina Kunz, Nadia Kunz, Aleksandra Rogowska, Zoja Kornajew, Leon Przybyło.

Wydarzenia 2018/19

  • występ podczas wykładu p. Piotra Boronia w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” – „Co Polacy śpiewali u progu niepodległości?”
  • udział i sukcesy w Dębnickim Przeglądzie Piosenki Ułańskiej
  • udział w gali laureatów projektu „Przytulmy Polskę do serca” z okazji 100-lecia Niepodległości
  • przygotowanie przedstawienia pantomimicznego „Oceanarium” we współpracy z Teatrem Praska 52
  • przygotowanie do konkursu recytatorskiego w Centrum Kultury Podgórza

Skład zespołu w roku 2018/19

  • klasa VII – Bartosz Brzuchacz, Jadwiga Dardzińska, Małgorzata Porębska, Olga Kustra, Alicja Pankowska
  • klasa V – Kaja Kornajew, Maciej Liptak
  • klasa IV – Serafina Kunz, Nadia Ziółko, Zofia Załęska, Jakub Dorda, Małgorzata Dubiel, Julia Soból, Mateusz Szeliga
  • klasa III – Jan Pipała, Bartosz Stach, Tomasz Knera
  • klasa I – Nadia Kunz