Prowadzący

s. Łucja (mgr Genowefa Grzyb), mgr Monika Rochowiak

Termin / miejsce

piątek godz. 16:30 / salka katechetyczna


O nas

Szkolne Koło Caritas (SKC) to koło, działające na zasadzie wolontariatu na terenie szkoły. Jego celem jest mobilizacja młodych ludzi do działania na rzecz potrzebujących. Poprzez swoją działalność mają uwrażliwiać dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka, często bezradnego wobec choroby, biedy i cierpienia.

Szkolne Koło Caritas jest organizacją młodzieżową działającą na terenie Szkoły pod nadzorem dyrektora Szkoły. Opiekę nad Kołem sprawuje nauczyciel zatwierdzony przez dyrektora szkoły i dyrektora Caritas. SCK działa przy Szkole Podstawowej Nr 30 od 2.10.2017 r. Zostało powołane na wniosek p.dyrektora Jacka Szarka. Szkolne Koło Caritas adresowane jest do klas VI –VIII, uczestniczy w nim 45 uczniów naszej szkoły. Uczniowie po okresie przygotowania otrzymują legitymacje członkowskie oraz  koszulki wolontariusza Caritas. Oficjale zatwierdzenie przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i wręczenie aktu powołania SKC Nr 125 odbyło się w Pałacu Arcybiskupim podczas uroczystości opłatka i kolędowania 14.01.2018 r.

Działalność w Szkolnym Kole Caritas uczy i wychowuje, kształtując „wyobraźnię miłosierdzia”. Zachęca do uważnego rozejrzenia się wokół siebie, zauważenia potrzeb drugiego człowieka i bezinteresownego dzielenia się. Wolontariat uczy pomagania innym i odpowiedzialności społecznej, która stanowi ważny aspekt w rozwoju osobowościowym młodego człowieka. Rozwija inicjatywę młodych, pozwala im pomnażać swoje talenty i realizować pomysły. Uczy też umiejętności współpracy, wrażliwości, otwarcia społecznego, bezinteresowności, rezygnacji z własnych korzyści na rzecz bliźniego.

Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego człowieka.  Fundamentalnym zadaniem jest zainteresowanie młodzieży akcją świadczenia miłosierdzia i wychowania jej do zorganizowanej i systematycznej pracy w tym względzie. Podstawowym celem SKC jest organizowanie pomocy dla będących w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie własnej szkoły, a następnie poza nią oraz uczestniczenie w ogólnych działaniach Caritas.