Konkurs na projekt sztandaru dla naszej szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Krakowie zaprasza do udziału w konkursie na projekt nowego sztandaru. W bieżącym roku szkolnym obchodzimy 120-lecie naszej placówki, stało się to okazją do dokładnego przyjrzenia się zgromadzonym pamiątkom. Oczywiście do najważniejszych należy właśnie nasz sztandar. Został on ufundowany na początku istnienia szkoły i obecnie jest  już szacownym zabytkiem. Obawa o to, że dalsze użytkowanie może spowodować jego całkowite zniszczenie, nasunęła nam myśl o zaprojektowaniu nowego sztandaru.

Ponieważ taki projekt jest dla nas niezwykle ważną rzeczą, pragniemy, by uczestniczyli w im wszyscy członkowie naszej szkolnej społeczności: uczniowie, rodzice oraz nauczyciele.

Projekt musi spełnić następujące wymogi:

1.Praca składa się z dwóch części każda w formacie A-4.

Część I –  zawierać ma godło państwowe w aktualnie obowiązującej formie oraz motto zaproponowane przez autora dla naszej szkoły.

Część II – ma nawiązywać do naszego patrona Kazimierza Pułaskiego i zawierać napis Szkoła Podstawowa nr 30 w Krakowie

3. Projekt ma zawierać zarówno tekst, motywy dekoracyjne, jak i proponowaną kolorystykę.

4. Projekty można wykonać dowolną techniką (rysunek barwny, praca malarska, collage, projekt komputerowy). Pracę należy podpisać, zeskanować i przesłać na adres: bozenaksieska@wp.pl

5. Zeskanowane projekty należy przesłać na podany adres e-mail do dnia 10 listopada 2020.

6. Podpis powinien zwierać:

  • Uczniowie: imię, nazwisko, klasa
  • Nauczyciele: imię, nazwisko
  • Rodzice: imię, nazwisko, tel. kontaktowy oraz klasa, do której uczęszcza dziecko.

Administratorem państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 30 reprezentowana przez Dyrektora szkoły. Z siedzibą w Krakowie ul. Konfederacka 12, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej sp30@interia.pl. Powyższe dane będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz związanymi z nim obchodami 120-lecia.zkoły.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 listopada 2020. Nazwisko autora zwycięskiego projektu zostanie ogłoszone na stronie internetowej Szkoły oraz wpisane do Kroniki Szkolnej .

Po zakończeniu konkursu zostanie zorganizowana wystawa projektów. Termin wystawy oraz jej forma uzależnione będą od sytuacji epidemiologicznej.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: sp30krakow.pl

O historii naszego sztandaru można przeczytać tutaj.

Życzymy powodzenia i czekamy na wspaniałe projekty!

Zobacz także:

Aktualności

Oficjalna strona SP 30

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy realizują i wspierają dzieło edukacji. Dzisiejszy dzień nie jest jedynie świętem nauczycieli. To święto całej szkolnej społeczności: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, pracowników emerytowanych, uczniów i ich rodziców.

Joanna Arciszewska
dyrektor szkoły

Przerwy na czytanie

W piątek, 9 X br., cała szkoła wzięła udział w I Międzynarodowej Edycji „Przerwy na czytanie”, zorganizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.

Tarcza szkolna
Aktualności

Ślubowanie uczniów klas I

Dzisiaj w naszej szkole odbyło się powitanie przedszkolaków oraz Ślubowanie uczniów klas I.