Trwa rekrutacja do klas pierwszych oraz oddziału przedszkolnego. Ze względu na kwarantannę odwołany został dzień otwarty. Zapraszamy zatem naszych przyszłych Uczniów oraz ich Rodziców do poznania naszej szkoły w inny sposób.

Jesteśmy szkołą ze 120-letnią tradycją, ale z nowoczesną i radosną edukacją. 
W szkole uczymy się być kreatywnymi i ambitnymi ludźmi, rozwijamy zdolności 
i zainteresowania; nauczyciele znają smutki i radości swoich uczniów.

Dbamy o tradycje, bezpieczeństwo, poszanowanie środowiska, zdrowie i kulturę osobistą. Ciepło, serdeczność i troskliwość, z którą na co dzień spotykają się uczniowie 
ze strony wszystkich pracowników Szkoły, tworzą przyjazną atmosferę i dają poczucie bezpieczeństwa. 
Kameralne warunki nauki pozwalają dostrzec i rozwinąć talenty dzieci. Dzięki temu uczniowie uzyskują wysokie wyniki nauczania.

Wszystkie SALE LEKCYJNE są przestronne, z wydzielonymi miejscami do zabawy i nauki, wyposażone w nowoczesne tablice interaktywne z dostępem do Internetu, nowe ławki i krzesła dostosowane do wzrostu uczniów.
Są to przestronne pomieszczenia z wydzielonym miejscem do zabawy i nauki.
W każdej klasie znajdują się półki, gdzie dzieci mogą zostawiać swoje zeszyty, podręczniki, materiały papiernicze.

„ENGLISH CLASSROOM” to klasa językowa, która została odnowiona i wyposażona w nowoczesny sprzęt audiowizualny – tablicę interaktywną, która jest wykorzystywana na zajęciach językowych w szczególności do nauki słownictwa, wymowy i słuchania ze zrozumieniem.
Na zajęciach stosowane są materiały dydaktyczne w formie interaktywnych podręczników,
które ułatwiają uczniom przyswajanie materiału gramatycznego w nowoczesnej i przyjaznej dla nich formie językowej. Ponadto sala jest wyposażona w słowniki językowe oraz dodatkowe materiały dydaktyczne do nauki słownictwa i gramatyki, z których uczniowie mogą korzystać na bieżąco.
Na miłą i przyjazną atmosferę pracy wpływa również wystrój pomieszczenia, na którego ścianach zostały umieszczone tablice prezentujące osiągnięcia uczniów, plakaty, mapy językowe oraz samodzielne prace w formie projektów. STAWIAMY NA JAKOŚĆ, NIE NA ILOŚĆ! Dlatego zajęcia odbywają się w grupach od 8 do maksymalnie 16 uczniów.

OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE – posiadamy dwa place zabaw dla młodszych dzieci położone po obu stronach szkoły.
Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, bieżnię oraz boisko do koszykówki. Zajęcia sportowe odbywają się w dwóch salach gimnastycznych bogato wyposażonych w sprzęt sportowy

O nowoczesnej edukacji naszej szkoły świadczą również świetnie wyposażone pracownie:  komputerowa, logopedyczna i terapeutyczna (rewalidacyjna).

W PRACOWNI INFORMATYCZNEJ znajdują się 22 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Wszystkie komputery pracujące jako stacje robocze mają jednakową konfigurację sprzętową. W sali znajduje się dodatkowo komputer nauczycielski wyposażony w głośniki, drukarkę laserowa, skaner i rzutnik. Stanowiska komputerowe wykorzystywane są do przeprowadzania lekcji informatyki, a także innych lekcji, podczas których potrzebna jest np. prezentacja multimedialna.

Uczniowie naszej Szkoły mają zapewnioną opiekę specjalistów: logopedy, pedagoga szkolnego, pedagoga terapeuty i psychologa. W Szkole funkcjonuje świetlica, w której wychowawcy pomagają w odrabianiu zadań domowych oraz prowadzą różnorodne zajęcia tematyczne dla swoich podopiecznych. 
Zdrowe i smaczne obiady przygotowuje dla naszych uczniów firma cateringowa „RÓŻOWY SŁOŃ”, a serwowane są przez panie kucharki w szkolnej jadalni.

W Szkole Podstawowej nr 30 funkcjonuje również ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY , w którym zapewniamy 10-godzinną opiekę, bez konieczności korzystania ze świetlicy szkolnej. 
Dla naszych nowych pierwszoklasistów prowadzimy co roku majowe zajęcia adaptacyjne, podczas których dzieci mają możliwość spotkać się i miło spędzić czas ze swoimi przyszłymi kolegami i wychowawcami. W tym czasie Rodzice mogą skorzystać z porad: psychologa, pedagoga lub logopedy, którzy pomagają w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki.

Nasi uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych  i tematycznych (m.in. organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty), w zawodach sportowych, przeglądach teatralnych, konkursach plastycznych, recytatorskich.

Klasy często wychodzą do kina, teatru, muzeum. Od wielu lat raz w miesiącu klasy 0-3 uczestniczą w koncertach Filharmonii Krakowskiej. 
Klasy 3. lekcje wychowania fizycznego realizują także w KSOS – na basenie oraz na zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

Nasza Szkoła aktywnie włącza się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Zawsze pamiętamy o naszych sąsiadach w Dzielnicy VIII – odwiedzamy podopiecznych DPS, współpracujemy z DK Podgórze, SCKM, z pobliskimi przedszkolami.

ZAPEWNIAMY:

 • wykwalifikowaną kadrę
 • naukę w klasach integracyjnych i ogólnodostępnych
 • zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów wiodących oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów
 • udział w konkursach przedmiotowych : kuratoryjnych i ogólnopolskich oraz w zawodach sportowych
 • pracę w systemie jednozmianowym
 • opiekę świetlicy od 7.00 – 17.00, po zajęciach lekcyjnych dzieci z klas I, II, III- IV przebywają w oddzielnych salach.
 • dziesięciogodzinny Oddział Przedszkolny, bez konieczności korzystania ze świetlicy szkolnej
 • zajęcia adaptacyjne dla przyszłych pierwszoklasistów
 • dobre domowe obiady
 • dwa bezpieczne place zabaw
 • pełnowymiarową salę gimnastyczną
 • nowe boiska z bezpieczną nawierzchnią i bieżnią
 • opiekę psychologa, pedagoga i logopedy na terenie szkoły opiekę i pomoc pani pielęgniarki oraz opiekę stomatologiczną dzięki porozumieniu z firmą Specjal Dent Markiewicz- Deja SJ.
 • dostosowania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • sprzęt multimedialny w każdej sali lekcyjnej oraz nowoczesną bazę pomocy dydaktycznych
 • zajęcia pozalekcyjne w ramach współpracy z MDK Akademia Dziecka Tygrysek, Radwan Sport, Centrum Języków Obcych Liberation

W roku szkolnym 2020 / 2021 w klasach pierwszych prowadzone będą innowacje programowe.

red. Małgorzata Gofroń, Dorota Kaja

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć:

sala lekcyjna klas młodszych
plac zabaw
bieżnia
pełnometrażowe boisko z nowoczesną nawierzchnią
drugi plac zabaw
zejście na I piętro
sala lekcyjna klas starszych
gabinet medyczny
gabinet medyczny
sala lekcyjna klas młodszych
pracownia komputerowa
pracownia komputerowa
łazienki
korytarz I piętra
jadalnia
korytarz I piętra

Zobacz także:

Aktualności

Podziękowanie

Składam serdeczne podziękowania Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom za współpracę, wzajemną pomoc i wyrozumiałość okazywaną w trakcie zdalnego nauczania. Było ono dla każdego z nas dużym wyzwaniem.

Aktualności

Jubileusz 120-lecia Szkoły

W tym roku we wrześniu po raz sto dwudziesty rozpocznie się w SP 30 rok szkolny. Z tej okazji planujemy szereg działań. Główne uroczystości odbędą się pod koniec listopada, kiedy to mamy w planie okolicznościowe spotkanie z programem artystycznym, koncertem oraz wystawą – dla społeczności szkolnej, środowiska, zaproszonych gości oraz przede wszystkim absolwentów, których miło nam będzie ujrzeć ponownie w starych murach.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

W piątek 31 lipca w godzinach 9.00 – 12.00 będą wydawane zaświadczenia o wyniku egzaminu. Obierać mogą osobiście rodzice lub uczniowie za pisemnym potwierdzeniem.