26 listopada  2020 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej pod przewodnictwem Pani Dyrektor. W skład jury weszło 11 nauczycieli koordynujących działania związane z obchodami 120-lecia naszej Szkoły.

Na konkurs wpłynęły prace uczniów naszej szkoły. Wstępne eliminacje wyłoniły 21 projektów, które pod względem formalnym spełniały wszystkie wymagane warunki regulaminowe. Komisja konkursowa dokonała oceny koncepcyjnej i merytorycznej tych prac.

Ostatecznie przyznano następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce
Michał Grochola, kl. VII B;

II miejsce ex aequo
Michał Gajewski, kl. VI a; Antoni Martyniuk, kl. V a;   Zbigniew Szerszeń,kl. IV a;

III miejsce ex aequo
Maciej Liptak, kl. VII a; Leon Przybyło, kl. VI a; Szymon Wnęk, kl. III a;

Wyróżnienia Franciszek Banaś, Hubert Filas, Joanna Forycka, Maciej Jakubowski, Olga Janik, Sebastian Jankowski, Karolina Kozak, Natalia Kunicka, Tymoteusz Musielak, Róża Ślaska, Julian Staniszewski, Paulina Urbańska, Jagoda Wnęk, Kacper Wnęk.

Zgodnie z regulaminem konkursu autor zwycięskiego projektu zostanie wpisany do kroniki szkolnej. Projekt będzie zrealizowany w miarę pozyskania funduszy, o które się staramy. Dziękujemy uczestnikom za ich trud i gratulujemy zwycięzcy.

Dyrektor szkoły Joanna Arciszewska

Zobacz także:

Wracamy do szkoły!

Z dniem 18 stycznia 2021 roku klasy I – III wznawiają zajęcia stacjonarne. Obowiązują nadal podwyższone standardy sanitarne i procedury szkolne. Klasy IV – VIII nadal uczą się zdalnie.  Prosimy Rodziców o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w ogłoszeniach dzienniku elektronicznym.

Cegiełka na sztandar

Społeczność Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi zwraca się z serdeczną prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie inicjatywy ufundowania nowego sztandaru naszej Szkoły.

Aktualności

Szczęśliwego Nowego Roku!

W imieniu Dyrekcji oraz całej społeczności szkolnej składamy serdeczne życzenia pomyślnego nadchodzącego roku 2021. Patrzymy w przyszłość z optymizmem i nadzieję, liczymy na rychłe spotkanie w murach naszej szkoły.