Jeszcze niedawno programowanie było zajęciem dla wąskiej grupy specjalistów. Dziś programować może każdy!

Za nauką programowania od najmłodszych lat przemawia kilka ważnych powodów. Programowanie:

  • kształci umiejętność logicznego myślenia i zdolność do  rozwiązywania problemów,
  • uczy ogólnych zasad myślenia i  poszukiwania optymalnych rozwiązań pojawiających się problemów,
  • wymaga precyzyjnego formułowania własnych myśli oraz jasnego określenia celu,
  • rozwija u dzieci uniwersalne kompetencje oraz kreatywność,
  • usprawnia umiejętność pracy zespołowej,
  • uczy szukania kompromisów,
  • oswaja z  nowoczesnymi technologiami w prosty i przyjemny sposób.

Programowanie stało się uniwersalną umiejętnością, która – podobnie jak znajomość języka obcego – kształci jednocześnie zdolności intelektualne i pozwala na lepsze zrozumienie otaczającego nas świata.

Głównym celem innowacji Kodujemy, bo umiemy realizowanej przez klasę Ib jest rozwijanie u uczniów umiejętności:

  • samodzielnego, logicznego, krytycznego oraz analitycznego myślenia,
  • kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych przedmiotów metodami wywodzącymi się z informatyki.

W ramach realizacji innowacji wzięliśmy udział w IV edycji programu Uczymy Dzieci Programować. Celem UDP jest świadome, merytoryczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych np. edukacji matematycznej, polonistycznej, przyrodniczej czy artystycznej. Warunkiem uczestnictwa w programie jest systematyczne wykonywanie zadań o  charakterze programistycznym, których treść jest ściśle powiązana z  podstawą programową.

Po raz pierwszy zmierzyliśmy się także z wyzwaniami Europejskiego Tygodnia Kodowania.


Obecnie uczestniczymy w projekcie Zaprogramuj Przyszłość (dawni Mistrzowie Kodowania) organizowanym przez Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog oraz Politechnikę Łódzką. Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas I – III. Jego celem jest popularyzacja idei nauki programowania jako sposobu na rozwój kompetencji pracy w zespole, komunikacji w grupie, myślenia koncepcyjnego, rozwiązywania problemów i kreatywności.

Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach z elementami kodowania. Już po pierwszym półroczu widoczny jest u niech rozwój umiejętności algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, orientacji przestrzennej, kreatywności, umiejętności pracy w zespołach, znajdowania kompromisów i optymalnych rozwiązań. Bezpośrednio przekłada się to nie tylko na wzrost motywacji do nauki i  możliwość rozwijania zainteresowań, ale także rozwój umiejętności: czytania i słuchania ze zrozumieniem, logicznego myślenia i wnioskowania. Ponadto uczniowie niezauważenie rozwijają umiejętność współpracy w grupie i dzielenia się swoją wiedzą z  rówieśnikami, nabierają pewności siebie i rozwijają kreatywność.

Zobacz także:

Aktualności

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „KODUJEMY, BO UMIEMY!”

Jeszcze niedawno programowanie było zajęciem dla wąskiej grupy specjalistów. Dziś programować może każdy! Za nauką programowania od najmłodszych lat przemawia kilka ważnych powodów. Programowanie: kształci umiejętność logicznego myślenia i zdolność do  rozwiązywania problemów, uczy ogólnych zasad myślenia i  poszukiwania optymalnych rozwiązań pojawiających się problemów, wymaga precyzyjnego formułowania własnych myśli oraz jasnego określenia celu, rozwija u

Dzień Babci i Dziadka

W ostatnim dniu przed zimowymi feriami uczniowie klas 0-3 świętowali Dzień Babci i Dziadka. Zaproszeni goście mogli podziwiać swoje wnuki podczas występu pt. „Cztery pory roku”. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności w recytacji, tańcu, śpiewie. Na koniec wszyscy wspólnie zaśpiewali piosenkę „Moja babcia i mój dziadek” oraz wręczyli własnoręcznie zrobione upominki. red. i zdjęcia Magdalena Dąbek

DNI OTWARTE SZKOŁY

Zapraszamy kandydatów do Oddziału Przedszkolnego oraz klas pierwszych z rodzicami  na dni otwarte naszej szkoły w soboty  22 lutego 2020 r. i  14 marca 2020 r. od  godz. 10.00 To okazja do poznania szkoły, zwiedzania sal lekcyjnych! To możliwość rozmowy z nauczycielami i dyrekcją!  To zajęcia i atrakcje dla dzieci! Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi