Jeszcze niedawno programowanie było zajęciem dla wąskiej grupy specjalistów. Dziś programować może każdy!

Za nauką programowania od najmłodszych lat przemawia kilka ważnych powodów. Programowanie:

  • kształci umiejętność logicznego myślenia i zdolność do rozwiązywania problemów,
  • uczy ogólnych zasad myślenia i poszukiwania optymalnych rozwiązań pojawiających się problemów,
  • wymaga precyzyjnego formułowania własnych myśli oraz jasnego określenia celu,
  • rozwija u dzieci uniwersalne kompetencje oraz kreatywność,
  • usprawnia umiejętność pracy zespołowej,
  • uczy szukania kompromisów,
  • oswaja z  nowoczesnymi technologiami w prosty i przyjemny sposób.

Programowanie stało się uniwersalną umiejętnością, która – podobnie jak znajomość języka obcego – kształci jednocześnie zdolności intelektualne i pozwala na lepsze zrozumienie otaczającego nas świata.

Głównym celem innowacji Kodujemy, bo umiemy realizowanej przez klasę Ib jest rozwijanie u uczniów umiejętności:

  • samodzielnego, logicznego, krytycznego oraz analitycznego myślenia,
  • kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych przedmiotów metodami wywodzącymi się z informatyki.

W ramach realizacji innowacji wzięliśmy udział w IV edycji programu Uczymy Dzieci Programować. Celem UDP jest świadome, merytoryczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych np. edukacji matematycznej, polonistycznej, przyrodniczej czy artystycznej. Warunkiem uczestnictwa w programie jest systematyczne wykonywanie zadań o  charakterze programistycznym, których treść jest ściśle powiązana z  podstawą programową.

Po raz pierwszy zmierzyliśmy się także z wyzwaniami Europejskiego Tygodnia Kodowania.


Obecnie uczestniczymy w projekcie Zaprogramuj Przyszłość (dawni Mistrzowie Kodowania) organizowanym przez Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog oraz Politechnikę Łódzką. Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas I – III. Jego celem jest popularyzacja idei nauki programowania jako sposobu na rozwój kompetencji pracy w zespole, komunikacji w grupie, myślenia koncepcyjnego, rozwiązywania problemów i kreatywności.

Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach z elementami kodowania. Już po pierwszym półroczu widoczny jest u niech rozwój umiejętności algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, orientacji przestrzennej, kreatywności, umiejętności pracy w zespołach, znajdowania kompromisów i optymalnych rozwiązań. Bezpośrednio przekłada się to nie tylko na wzrost motywacji do nauki i  możliwość rozwijania zainteresowań, ale także rozwój umiejętności: czytania i słuchania ze zrozumieniem, logicznego myślenia i wnioskowania. Ponadto uczniowie niezauważenie rozwijają umiejętność współpracy w grupie i dzielenia się swoją wiedzą z  rówieśnikami, nabierają pewności siebie i rozwijają kreatywność.

Zobacz także:

Aktualności

Podziękowanie

Składam serdeczne podziękowania Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom za współpracę, wzajemną pomoc i wyrozumiałość okazywaną w trakcie zdalnego nauczania. Było ono dla każdego z nas dużym wyzwaniem.

Wyprawki kl.I, kl.0 na rok 2020/21

Wyprawka ucznia klasy pierwszej to: piórnik z wyposażeniem, teczki na gumkę, strój gimnastyczny…


Wyprawka dla oddziału przedszkolnego obejmuje: piórnik z wyposażeniem, patyczki, plastelinę…