Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpoczęta. Więcej informacji na stronie https://krakow.formico.pl/formico-parents/main.action

Oferta zerówki

Oddział przedszkolny „Akademia Przedszkolaka” proponuje Państwa dzieciom

 • doskonałą lokalizację w centrum miasta
 • zajęcia obejmujące podstawę programową od  9.00 – 14.00 ( do 20 osób)
 • nieliczną grupę
 • 10-godzinną opiekę w godzinach 7.00 -17.00
 • smaczne domowe obiady przygotowywane na miejscu w stołówce szkolnej

Grupa integracyjna

Zapraszamy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

 • z niepełnosprawnością intelektualną
 • niedosłyszące
 • niedowidzące
 • z cechami autyzmu
 • z zespołem Aspergera
 • z zespołem Downa

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla naszych uczniów

Gimnastyka przedszkolaka

Zajęcia w sali gimnastycznej odbywają się kilka razy w tygodniu: gry i zabawy, zabawy z chustą Klanza, gimnastyka korekcyjna oraz zabawy ruchowe na placu zabaw

Spotkania po angielsku

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Proponujemy osłuchanie się z językiem angielskim poprzez formę zabawy, rymowanki, piosenki i nowe słówka.

Akademia Przedszkolaka- zajęcia sportowe w Tauron Arenie

Planujemy udział w bezpłatnym miejskim programie „Akademia Przedszkolaka” i systematycznie rozwijać aktywność ruchową u dzieci. Zajęcia sportowe będą odbywały się w Małej Hali Tauron Areny Kraków.

Wykorzystanie w pracy z dziećmi Metody Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz

Innowacja pedagogiczna „Poznaję litery poprzez zmysły, wrażenia i zabawę” na podstawie publikacji  Spółgłoski do przytulania.

Poznawanie liter przez zmysły, wrażenia i zabawę. Polega na wprowadzeniu spółgłosek, których dziecko uczy się poprzez skojarzenia, zmysły, wrażenia oraz zabawę. Podczas wprowadzania każdej litery rozwijane są u dzieci umiejętności takie jak:

– percepcja wzrokowa, słuchowa,

– pamięć wzrokowa i ruchowa,

– koordynacja wzrokowo -ruchowa i słuchowa,

– motoryka mała i orientacja przestrzenna.

Tablica multimedialna

Wykorzystujemy sprzęt multimedialny podczas zajęć

Kuchcikowo

Zajęcia kucharskie dla dzieci 1- 2 razy w miesiącu.

Bajkowe spotkania

Spotkania z bajką w pobliskich bibliotekach. Spotkania z autorami bajek. Głośne czytanie bajek przez rodziców i nauczycieli.

Spotkania z łamigłówką

Zajęcia matematyczno – logiczne, gry i zabawy, łamigłówki w świecie matematyki Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej.

Spotkania ze sztuką

 • udział w koncertach Filharmonii Krakowskiej , raz w miesiącu , na terenie szkoły
 • cykliczne Zajęcia Miasto architektoniczno – plastyczno – konstrukcyjne prowadzone przez Centrum Młodzieży im. H.Jordana , ul. Krupnicza 38
 • wyjścia do teatru, kin, muzeów

Zajęcia dodatkowe poza podstawą programową:

 • rytmika
 • gimnastyka korekcyjna
 • ceramika, plastyka
 • religia
 • oraz bogaty wachlarz zajęć dodatkowych prowadzonych na terenie szkoły np.: robotyka, ceramika, szachy, nauka gry na gitarze

Zobacz także: