Oferta oddziału przedszkolnego

Jesteśmy szkołą ze 120 letnią tradycją, która łączy bogatą przeszłość z wyzwaniami współczesnego świata.
Nasza szkoła jest niewielka, stwarza kameralne warunki do nauki zapewniając ciepłą, serdeczną i troskliwą opiekę, z którą spotykają się uczniowie i rodzice na co dzień ze strony wszystkich pracowników szkoły.
 
W roku szkolnym 2020/ 2021 zostanie utworzony integracyjny Oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich liczący nie więcej niż 20 dzieci. 
Dzięki Funduszom Europejskim zwiększającym ofertę wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków w naszej zerówce funkcjonuje innowacja programowo-metodyczna.
Nasza szkoła posiada doskonałą lokalizację w centrum miasta z korzystnymi połączeniami komunikacyjnymi.
Dzieci mają zapewnioną 10 godzinną opiekę w godzinach 07.00 – 17.00 bez konieczności korzystania ze świetlicy szkolnej
Realizacja podstawy programowej odbywa się od godz. 09.00 – 14.00. 
Po zajęciach obowiązkowych dzieci korzystają z zajęć rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, ceramiki, plastyki, religii ( dla chętnych).
 
Sala lekcyjna jest przestronna z obszernym miejscem do zabawy, z kącikami tematycznymi i miejscem do nauki. Wyposażona w tablicę multimedialną z dostępem do sieci internetowej i oczyszczacz powietrza.
Codziennie spędzają czas na świeżym powietrzu spacerując lub przebywając na placu zabaw dostosowanym do młodszych dzieci.
Co roku prowadzimy majowe zajęcia adaptacyjne, podczas których dzieci mają możliwość spotkać się ze swoimi przyszłymi kolegami i wychowawcami. W tym czasie Rodzice mogą skorzystać z porad: psychologa, pedagoga lub logopedy, którzy pomagają w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki.

Oferujemy zdrowe i smaczne obiady i podwieczorki przygotowywane w szkolnej kuchni przez firmę „Różowy Słoń”.

Na terenie szkoły zapewniamy opiekę psychologa, pedagoga, logopedy, opiekę i pomoc pani pielęgniarki oraz opiekę stomatologiczną dzięki porozumieniu z firmą Specjal Dent Markiewicz- Deja SJ.

Oferujemy bogaty wachlarz zajęć dodatkowych prowadzonych na terenie szkoły przez DK „Tygrysek”:

  • szachy
  • taniec
  • zajęcia sportowe
  • nauka gry na gitarze
  • zajęcia plastyczne

Zobacz także: