Na obrazku są podziękowania za wspólny śpiew "Mazurka Dąbrowskiego"
Wszystkie klasy naszej Szkoły włączyły się do akcji: „Szkoła do hymnu”. Oddział przedszkolny razem z wychowawcą i nauczycielem muzyki odśpiewał hymn w swojej sali korzystając z nauki stacjonarnej. Klasy I – VIII odśpiewały hymn w czasie spotkania z wychowawcą lub w czasie lekcji przedmiotowej online lub otrzymały link do nagrania w celu samodzielnego zaśpiewania. Każdy nauczyciel i specjalista szkolny dołożył starań, by akcja się udała.