Oddział przedszkolny „Akademia Przedszkolaka” proponuje państwa dzieciom

 • doskonałą lokalizację w centrum miasta
 • zajęcia obejmujące podstawę programową od 8.00 – 13.00
 • 10-godzinną opiekę bez konieczności korzystania ze świetlicy
 • smaczne domowe obiady w stołówce szkolnej

Grupa integracyjna

Zapraszamy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

 • z niepełnosprawnością intelektualną
 • niedosłyszące
 • niedowidzące
 • z cechami autyzmu
 • z zespołem Aspergera
 • z zespołem Downa
 • z epilepsją
 • z chorobami somatycznymi

Gimnastyka przedszkolaka

Zajęcia w sali gimnastycznej odbywają się 5 razy w tygodniu:
gry i zabawy, zabawy z chustą Klanza, gimnastyka korekcyjna, zumba, aerobik, tańce, piłka nożna.

Spotkania po angielsku

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Proponujemy osłuchanie się z językiem angielskim poprzez formę zabawy, rymowanki, piosenki i nowe słówka.

Program autorski „Ze sztuką na ty”

Dziecko i teatr

 • spotkania z teatrem (wyjścia na przedstawienia teatralne do kina „Tęcza”, teatru „Groteska”, kina „Wrzos”)
 • spotkania z pisarzami i autorami bajek,
 • zabawy w teatr,
 • udział w szkolnym konkursie dla klas 0-III i przedszkolaków
 • przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniówDziecko i plastyka
 • rozwijanie twórczej aktywności plastycznej dziecka
 • poznanie różnych technik plastycznych: rysunek – kredka, pastele, ołówek, węgiel; malowanie – akwarele, tusz, farby; wycinanka – z papieru kolorowego, kartonu, szmatek; wydzieranka; collage – technika mieszana z wykorzystaniem różnorodnego materiału
 • tworzenie barw, proste formy przestrzenne, kompozycje z materiału przyrodniczego
 • wystawa prac plastycznych
 • zwiedzanie ekspozycji malarstwa w muzeum, oglądanie rzeźb, pomników w najbliższym środowisku – Dziecko i muzyka
 • spotkania z muzyką – raz w miesiącu udział w koncertach Filharmonii Krakowskiej
 • rytmika – raz w tygodniu
 • zabawy przy muzyce
 • taniec
 • mała orkiestra – Dziecko i sztuka
 • nabywanie przez dziecko umiejętności wyrażania siebie poprzez elementy plastyki, muzyki, ruchu i tańca
 • tworzenie dźwięków za pomocą własnego ciała: klaskanie, uderzanie o uda, ramiona, tupanie, pstrykanie palcami, tworzenie dźwięku głosem

Akademia zdrowego przedszkolaka

Udział w akcji poprzez zdobywanie certyfikatów. Jest to ogólnopolski projekt społeczno-edukacyjny, którego nadrzędny cel to propagowanie zdrowego trybu odżywiania i stylu życia.

Wykorzystanie w pracy z dziećmi metody dobrego startu prof. M. Bogdanowicz

Kuchcikowo

Zajęcia kucharskie dla dzieci 2 razy w miesiącu.

Bajkowe spotkania

Spotkania z bajką w bibliotece szkolnej i w Bibliotece Publicznej. Spotkania z autorami bajek. Głośne czytanie bajek przez rodziców i nauczycieli.

Spotkania z łamigłówką

Zajęcia matematyczno – logiczne, gry i zabawy, łamigłówki w świecie matematyki Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej.

Zajęcia dodatkowe poza podstawą programową:

 • rytmika
 • robotyka
 • muzykoterapia
 • gimnastyka korekcyjna
 • zumba, aerobik, tańce, piłka nożna
 • religia

Zobacz także: