W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla naszych uczniów, a zwłaszcza dla uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, oferujemy na terenie szkoły następujące zajęcia:

 • rewalidację,
 • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia rozwijające ruchowo,
 • trening umiejętności społecznych,
 • terapię integracji sensorycznej,
 • spotkania i opiekę psychologa i pedagoga szkolnego.

Mamy bardzo dobrze wyposażony gabinet logopedyczny oraz gabinet do terapii pedagogicznej i rewalidacji.

Szkoła zatrudnia:

 • pedagoga szkolnego,
 • psychologa,
 • pedagogów specjalnych: oligofrenopedagogów, surdopedagogów, tyflopedagogów;
 • logopedów,
 • terapeutę pedagogicznego,
 • terapeutę SI,
 • terapeutę treningu umiejętności społecznych,
 • specjalistę od gimnastyki korekcyjnej.