Do egzaminu przystąpiło 35 uczniów z klas VIII a i VIII b .

Nasi uczniowie z języka polskiego i matematyki  uzyskali bardzo wysoki wynik (stanin 8), a z języka angielskiego wynik wysoki (stanin 7).  Szkoła uzyskała z języka polskiego wynik wyższy od średniej gminy, powiatu, województwa i kraju. Z matematyki osiągnęliśmy wynik taki sam jak średnia gminy i powiatu, wyższy od średniej województwa i kraju. Z języka angielskiego mamy wynik wyższy od średniej województwa i kraju. Wielu uczniów uzyskało wysokie wyniki procentowe w przedziale 90% – 100%.

Uczniowie z wynikiem 100% z egzaminu:

1) Krzysztof Papiz uzyskał wynik 100% z matematyki i języka angielskiego,
2) Hanna Rychlak uzyskała wynik 100% z języka polskiego i języka angielskiego,
3) Dominika Jeznach 100% z języka angielskiego,
4) Kacper Majnert uzyskał 100% z języka angielskiego,
5) Tadeusz Przybyło uzyskał 100% z języka angielskiego,
6) Karolina Szot uzyskała 100% z języka angielskiego,
7) Witold Waligóra uzyskał 100% z języka angielskiego,
8) Jan Zabawa uzyskał 100% z języka angielskiego.

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania zawartych w nim informacji. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością dobierania modelu matematycznego do sytuacji praktycznej – analizowania prostego doświadczenia losowego oraz obliczania prawdopodobieństwa zdarzenia losowego określonego w tym doświadczeniu. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący zadania z języka angielskiego najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym sprawdzającym znajomość funkcji językowych.

Gratulujemy naszym uczniom i życzymy sukcesów w szkołach ponadpodstawowych.

Joanna Arciszewska
Dyrektor szkoły

Zobacz także:

Wyniki ósmoklasisty maj 2021r.

Nasi uczniowie z języka polskiego i matematyki uzyskali bardzo wysoki wynik (stanin 8), a z języka angielskiego wynik wysoki (stanin 7).

Aktualności

Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego

Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim Nauczycielom oraz Rodzicom składam najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę […]

Joanna Arciszewska – Dyrektor Szkoły