Menu

Ostatnie pożegnanie – SCKM

Ostatnie pożegnanie – SCKM

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pani EWY RÓŻAŃSKIEJ, Dyrektor Staromiejskiego Centrum Kultury w Krakowie. Rodzinie, Bliskim oraz Przyjaciołom składamy serdeczne wyrazy współczucia.


Dyrekcja i Nauczyciele SP 30

Więcej »